Bedrijfsanimatie en explainer video in 1 over het doen-denken lespakket.

Bedrijfsanimatie / Explainer Rotterdam Vakmanstad

Bedrijfsanimatie / Explainer video

Klant: Rotterdam Vakmanstad
Eindproduct: Animatie, infographic, posters, placemats

Project informatie

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders en verzorgers op een positieve manier betrokken zijn bij wat hun kinderen op school doen. Daardoor voelen kinderen zich prettiger en meer gesteund. Om die reden is ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van het lesprogramma van Vakmanstad. Dit hebben we uitgelegd in een animatie van 1 minuut, waarbij direct kennis gemaakt wordt met Rotterdam Vakmanstad.