Vertaling van de economie colleges in een animatievideo als onderdeel van de lesstof.

E-learning animatie Erasmus universiteit

eLearning

Klant: Erasmus Universiteit Rotterdam
Eindproduct: Animatie serie

Project informatie

Deze E-learning animatie is ontwikkeld om de volledige studie van de Erasmus universiteit te ondersteunen. Professor Peter Marks schreef de tekst voor zijn colleges economie en in samenwerking met Studio Schurk is er een animatie ontwikkeld die de lesstof ondersteunt. Studenten kunnen deze animatie thuis bekijken en begrijpen de lesstof zo beter. Vanwege groot enthousiasme van de studenten worden er nu meer E-learning animaties ontwikkeld. Er zijn inmiddels meerdere animaties in deze serie gemaakt.