klant is koning

de koning

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is gericht op jeugdzorg, pleegzorg en speciaal onderwijs. Horizon zet hun expertise in om hulp te geven aan jongeren met complexe problematiek en hun ouders. Ze helpen deze doelgroep naar verbetering in hun gedrag en leerresultaten.

Het educatief centrum van Horizon is gericht op speciaal- en transitieonderwijs. Hier worden jongeren begeleid naar een plek op de arbeidsmarkt of binnen het reguliere onderwijs.

het Dilemma

De Horizon scholen leren de leerlingen, naast de reguliere vakken, ook les in gedrag en vaardigheden. Dit om de leerlingen voor te bereiden op zelfstandig verantwoordelijke deelname aan de maatschappij. Het is hierbij belangrijk om de basis competenties zoals afpraken nakomen, communiceren en doorzettingsvermogen aan te leren. Door de ontwikkeling van een infographic kunnen deze competenties op een leuke begrijpelijke manier gecommuniceerd worden.

klantvraag
de ontwerp opdracht

de buit

De infographic op de flyer geeft duidelijk en op een leuke manier de basis competenties weer. Het gaat om 10 regels waarvoor we iconen hebben ontwikkeld. Op de voorkant staan de competenties met het grote icoon en de titel. Op de achterkant van de flyer staat de uitleg bij deze specifieke competentie. De infographic is gedrukt als flyer voor handouts en als poster om in de lokalen op te kunnen hangen.

© Copyright 2019 - Studio Schurk